Bedækning

Trym bedækker primært i stod og er en sød og høflig stodhingst. Efter ønske eller såfremt det skønnes nødvendigt kan hopper også bedækkes for hånd. Hopper møder uden bagsko medmindre andet aftales. For goldhopper kan der forlanges svaberprøve. 
 
Prisen for bedækning ved Trym er 3000,- + attest. Inkluderet i bedækningsprisen er drægtighedsscanning og alt dyrlægehonorar der vedrører reproduktion (ex. medicin, utensilier og laboratorieomkostninger). Såfremt hoppen mod forventning ikke skulle blive drægtig tilbydes der ombedækning i indeværende sæson. Ombedækning i efterfølgende sæson kan aftales og sker mod betaling af ny bedækningsattest. 
 
Trym står til avlsbenyttelse i 2022 på Kirkevej 26, 4572 Nr. Asmindrup, hvor hopper opstaldes på ejers ansvar og risiko under betryggende forhold. I tilfælde af behov for veterinær behandling af hoppen iværksættes dette i samråd med ejer. I tilfælde af akut sygdom forbeholdes dog ret til straks at påbegynde behandling uden ejers samtykke men på dennes regning.
Dyrlæge Pernille Sandø | CVR: 35059733 | Kirkevej 26, 4572 Nørre Asmindrup - Danmark | Tlf.: +45 22 51 30 87 | mail@pernille-sandoe.dk