Stutteri Sandø / Avlshingste

Avlshingste

Skelgården Aslan bedækker primært for hånd. Shetlænderhingstene bedækker som udgangspunkt i stod og er en søde og høflige stodhingste. I stævnesæsonen vil nogle af hingstene periodevis udelukkende håndbedække (Lord Louis vil ikke være tilgængelig i uge 34). Efter ønske eller såfremt det skønnes nødvendigt kan hopper også bedækkes for hånd. Hopper møder uden bagsko medmindre andet aftales. 

Prisen for bedækning er 3500,- + attest. Inkluderet i bedækningsprisen er drægtighedsscanning og alt dyrlægehonorar der vedrører reproduktion (ex. medicin, utensilier og laboratorieomkostninger). Ud fra den enkelte hoppes historik skræddersys der en plan som passer til den pågældende hoppe. Såfremt hoppen mod forventning ikke skulle blive drægtig tilbydes der ombedækning i indeværende sæson. Ombedækning i efterfølgende sæson kan aftales og sker mod betaling af ny bedækningsattest.

Hingstene står til avlsbenyttelse i 2024 på Kirkevej 26, 4572 Nr. Asmindrup, hvor hopper opstaldes på ejers ansvar og risiko under betryggende forhold. I tilfælde af behov for veterinær behandling af hoppen iværksættes dette i samråd med ejer. I tilfælde af akut sygdom forbeholdes dog ret til straks at påbegynde behandling uden ejers samtykke men på dennes regning.
Dyrlæge Pernille Sandø | CVR: 35059733 | Kirkevej 26, 4572 Nørre Asmindrup - Danmark | Tlf.: +45 22 51 30 87 | mail@pernille-sandoe.dk