Hestepraksis tilbyder / Handelsundersøgelse

Handelsundersøgelse af heste

For at en handel kommer i hus på bedste vis, anbefaler jeg altid begge parter, som et minimum, at få lavet en grundig klinisk undersøgelse af hesten eller ponyen. Som køber får du en ekstra sikerhed for at du ikke har overset noget, som vil kunne opdages ved en klinisk gennemgang af hesten. Som sælger får du en sikkerhed for at hesten ikke har fejl eller mangler på handelstidspunktet, som vil blive opdaget ved en handelsundersøgelse. Det er en god ide, at have en klar aftale om hvem der skal betale for undersøgelsen samt have tænkt over betingelserne for handlen. Du kan få yderligere vejledning om handel med heste her. Før jeg går i gang med selve undersøgelsen af hesten skriver køber og sælger under på et aftalegrundlag, så vi er enige om undersøgelsens omfang.

Ved en handelsundersøgelse gennemgås hele hesten ved en grundig klinisk undersøgelse. Først vurderes hestens almene tilstand og foderstand. Huden undersøges med særligt fokus på problemer i hoved, sadelleje og lemmer. Hestens evne til at se vurderes og øjnene undersøges for tegn på nedsat syn. Herefter vurderes hestens tandstilling, tunge, lader og øvrige mundhule. Som det næste lyttes der på hjerte og lunger og det undersøges om hesten har normale reflekser. Nakke, hals, ryg og kryds gennemgås for normal bevægelighed og ømheder. Efter undersøgelse/palpation af hestens sener og led for tegn på galle, gigt, ømheder m.m. mønstres hesten i skridt og trav på et fast underlag. Herefter udføres der bøjeprøve. En bøjeprøve udføres ved at bøje samtlige led i hestens ben og holde dem sammenbøjet i ca. 60 sekunder, hvorefter hesten mønstres frem i trav. En bøjeprøve kan være med til at afsløre smerter fra fx. gigt. Efter bøjeprøven longeres hesten på blød bund i trav og galop, igen for at konstatere at hesten ikke er rengående. I nogle tilfælde kan det også skønnes nødvendigt at se hesten longeret på fast underlag. Under longeringen vurderes det om hesten har vejrtrækningsproblemer under arbejde. Efter longeringen lyttes der igen på hjerte og lunger for at sikre at hesten ikke får problemer når pulsen stiger. I nogle tilfælde kan det være ønskværdigt at se hesten rytter, hvis der er tvivlsspørgsmål eller hvis køber ønsker det. Under alle trin i undersøgelsen vurderes det om neurologiske problemer kan mistænkes og der kan udføres små test for dette. Efter undersøgelsen udfærdiges en attest med kopi til både køber og sælger. Samme attest kan bruges til forsikring af hesten og skal være det ønskede forsikringsselskab i hænde inden for 14 dage.

I forbindelse med en handelsundersøgelse er der mulighed for yderligere undersøgelser som fx røntgen, scanning af sener, udtagelse af dopingprøve m.m. På nuværende tidspunkt kan jeg ikke tilbyde røntgen og må i pågældende tilfælde henvise til andre klinikker. Jeg tilbyder selvfølgelig at vurdere samt udfærdige attester på billeder optaget af andre dyrlæger efter købers/sælgers ønske.

Dyrlæge Pernille Sandø | CVR: 35059733 | Kirkevej 26, 4572 Nørre Asmindrup - Danmark | Tlf.: +45 22 51 30 87 | mail@pernille-sandoe.dk